Cwartier Magazine #3 – Verbinding

Een uitdaging voor ons als ondernemers.

Een mooie kans met het oog op verduurzaming. Zo zagen we het vrijkomen van het voormalig stadhuis van Weert. We wilden het gebouw nieuw leven inblazen door met een andere blik ernaar te kijken. Welke functie konden we het geven? Voor wie zou dat iets kunnen betekenen? Met een creatieve inslag startten we in 2015 met het opnieuw inrichten van het voormalig stadhuis. Inmiddels is het veel meer geworden dan een hergebruikt gebouw, iets wat we van tevoren niet hadden kunnen bedenken.

Cwartier; een nog altijd draaiend creatief vliegwiel.

In 10 jaar tijd zijn meer dan 60 ondernemers doorgestroomd naar andere plekken in de stad of daarbuiten. Een bedrijfsverzamelgebouw met nét dat beetje extra waarin een onverwachte dynamiek is ontstaan die in de smaak valt bij zijn Cwartiermakers, bezoekers en veel Weertenaren.

We hebben een impuls gegeven aan de (persoonlijke) gastvrijheid van Cwartier, wat eraan bijdraagt dat Cwartiermakers zich hier thuis voelen. Kortom, de verwondering over het onvoorspelbare, het ontstaan van nieuwe, onverwachte dingen is wat wij hebben mogen ervaren bij het tot wasdom komen van Cwartier. Fantastisch! We koesteren de onvoorspelbaarheid die heeft geleid tot vernieuwing.

Brian, Geerd & John

Initiatiefnemers Cwartier


Verhalen in dit magazine