Bruggen bouwen tegen kwetsbaarheid - Cwartier Magazine 3

Bruggen bouwen tegen kwetsbaarheid

Ze werken onder hetzelfde dak, maar wisten lange tijd niet van elkaars bestaan. Bij hun eerste kennismaking afgelopen zomer voelden ze gelijk dat hun zakelijke ontmoeting een vervolg moest krijgen.

Cwartiermakers Milou Houtman van Loket3 en Wiel Schoenmaekers van Platform Sociale Zekerheid Weert e.o. worden gedreven door dezelfde missie en zien dan ook een prachtige kans om elkaar te versterken. “Wij willen mensen voor wie het geluk niet vanzelfsprekend is weer perspectief bieden.”

Laten we snel kennismaken.

Milou Houtman, eigenaar van Loket3, helpt (jong) volwassenen met een arbeidsbeperking bij het vinden en behouden van een reguliere baan of een waardevolle dagbesteding. “In opdracht van het UWV en verschillende gemeenten bekijken we samen wat iemand kan, graag wil en nodig heeft om succesvol terug te keren naar de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en het gestelde re-integratiedoel maken we gebruik van verschillende trajecten; individueel of in groepsverband. Ook de sociale omgeving betrekken we heel nauw in onze aanpak. Als die passende baan eenmaal gevonden is, jobcoaches zowel de kandidaat als de werkgever op de werkvloer begeleiden. Op die manier geven we talent de ruimte om te bloeien en groeien. Daar draait alles om en dat is het mooiste wat er is”, vertelt Milou die met haar team van jobcoaches kantoor houdt op de begane grond van Cwartier.

Bruggen bouwen tegen kwetsbaarheid - Cwartier Magazine 3-01

Een etage hoger zetelt Wiel Schoenmaekers, een van de drie vrijwilligers van Platform Sociale Zekerheid Weert e.o. Mensen die vanwege ziekte of een beperking werkloos thuis zitten of dreigen uit te vallen kunnen hier kosteloos terecht voor informatie en advies over allerhande regelingen. Denk aan de WW, Ziektewet, WIA en Arbeidsongeschiktheid en Uitkeringen. Vrijwilliger en ervaringsdeskundige Wiel wijst cliënten op hun rechten en plichten, maar nog veel belangrijker: hij wijst hen de weg en brengt waar mogelijk licht in de duisternis. “De ervaring leert dat mensen vooral behoefte hebben aan een luisterend oor. Ik kijk vooral naar wat iemand nodig heeft om weer vooruit te komen en welke stap haalbaar is. De financiële zorgen zijn hier slechts een onderdeel van. Het begint vaak met een stuk rouwverwerking. Mensen zijn niet alleen hun werk en inkomen kwijtgeraakt, maar ook een deel van hun identiteit. Ze staan langs de kant. Dat vraagt om begrip en een menselijke aanpak.”

Bruggen bouwen

Tot voor kort kenden Milou en Wiel elkaar niet. Hun kennismaking in Cwartier maakt hen ervan bewust hoeveel zij met elkaar gemeen hebben. Zij begon ooit als creatief therapeut, hij als docent. Beiden willen van betekenis zijn voor een ander, mensen die een steuntje in de rug nodig hebben weer in hun kracht zetten. Bij hun inspanningen om dat voor elkaar te krijgen, signaleren Milou en Wiel een duidelijke trend. “De terugkeer naar de arbeidsmarkt is voor velen een lange weg doordat de problemen steeds complexer worden. Naast een fragiele gezondheid of een licht verstandelijke beperking zijn er vaak allerhande factoren die mensen kwetsbaar maken. Denk aan schulden, een verslaving, eenzaamheid, relatieproblemen, een onveilige thuissituatie of een gebrek aan zelfvertrouwen.”

Om hun werk zoveel mogelijk impact te geven, bouwen beide Cwartiermakers voortdurend bruggen met de partners om hen heen. Het UWV, gemeenten, werkgevers, bedrijfsartsen, ambulant begeleiders, bewindvoerders en verzekeringsartsen; via een multidisciplinaire samenwerking gaan ze met iedereen in gesprek die kan bijdragen aan het geluk van hun cli.nten. Daarbij worden ook verbindingen gelegd met andere huurders binnen Cwartier, waaronder Bijstand naar Werk, Schulddienstverlening, PSW Werk en Vincent van Gogh.

Win-winsituatie

En nu hebben Milou en Wiel elkaar dus ook gevonden. Om hun beoogde samenwerking verder te verkennen, is inmiddels een vervolgafspraak met koffie gemaakt. Wiel: “Mensen die om wat voor reden dan ook niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, moedig ik altijd aan om in beweging te komen en in gesprek te gaan met een re-integratiecoach. Het is fijn dat ik hen nu ook naar Milou kan verwijzen.” Omgekeerd ziet ook Milou goede mogelijkheden om de krachten te bundelen. “Klanten komen ook geregeld bij ons met vragen over sociale zekerheid. Vragen die we niet altijd 1-2-3 kunnen beantwoorden of die veel uitzoekwerk vragen. Hoe mooi is het dan als ik mensen naar Platform Sociale Zekerheid kan verwijzen. In hetzelfde gebouw notabene!”

Warm bad

In oktober 2022 verhuisde de Weertse met Loket3 vanuit het Kazerneterrein naar Cwartier. “Een gebouw, midden in de stad, dat bruist van de dynamiek”, zo beschrijft ze haar werkplek. “Er is hier altijd leven. Als ik ’s ochtends binnenkom zie ik bij BeekCwartier een mijnheer die het biljart speelklaar maakt. Daar word ik erg vrolijk van.” Wiel knikt instemmend. “Het voelt als een warm bad bij Cwartier. Hier hangt dezelfde sfeer die wij als platform ook aan onze cliënten willen bieden. Die menselijke benadering die in het leven van vandaag soms ver te zoeken is.”