ERFGOEDCLUSTER

ERFGOEDCLUSTER

Het Erfgoedcluster in Weert is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum. Dit centrum staat voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar toevertrouwde archieven en collecties. Daarbij staan vier B’s centraal: Beheren, Behouden, Bestuderen én Beleven. De werkvelden bestaan uit de geschiedenis van Weert en omgeving en de geschiedenis van de Franciscanen in Nederland.
Het Erfgoedcluster omvat het Gemeentearchief Weert in het Cwartier en het Gemeentemuseum Jacob van Horne op de Markt.

WERKWIJZE

Het Erfgoedcluster Weert verzamelt, ontsluit, beheert, behoudt en presenteert informatiedragers uit het verleden. We willen mensen laten participeren in hun eigen geschiedenis om hen zodoende identiteit te laten ontlenen aan hun verleden. Erfgoed is identiteit, erfgoed is aantrekkingskracht, erfgoed trekt mensen aan, erfgoed is er al, maar moet enkel de ruimte krijgen om zich te tonen. Erfgoed is dé trots van onze inwoners.
De studiezaal van het Gemeentearchief en de kantoren van de medewerkers bevinden zich op de benedenverdieping in het Cwartier.

CONTACT

Erfgoedcluster Weert

Bezoekadres
Beekstraat 54
6001 GJ Weert

Postadres
Postbus 950
6000 AZ Weert

t: (0495) 57 54 77
e: [email protected]
w: www.erfgoedhuisweert.nl

100000

archiefstukken kranten, foto’s en museale objecten

60000

bezoekers per jaar op de website

3000

externe bezoekers studiezaal

2000

interne informatieverzoeken