SUCCESVOLLE PROJECTONTWIKKELING

SUCCESVOLLE PROJECTONTWIKKELING

Succesvolle Projectontwikkeling helpt droomhuizen realiseren

Iedere opdrachtgever, groot of klein, verdient mijn onvoorwaardelijke inzet bij de ontwikkeling en realisatie van zijn of haar woningbouw- of bedrijfshuisvestingsproject.

Door de kleinschaligheid van het kantoor kan die aandacht gegarandeerd worden.

Kennis en ervaring van Succesvolle Projectontwikkeling is geborgd door jarenlange ervaring bij grote en middelgrote projectontwikkelings- en bouwbedrijven.

Zelf een woning laten ontwerpen en bouwen biedt vele voordelen. Particulieren die een woning op maat willen schrikken terug voor de organisatie en risico’s van (gezamenlijke) zelfbouw.

Voor die mensen brengt Succesvolle Projectontwikkeling het mede-opdrachtgeverschap (MO) in de praktijk.

Samen met de koper denken we na over de invulling van de woning en woonomgeving.

In de keuzes die wij voorleggen en de begeleiding die wij bieden, stellen we de koper écht centraal.

Een nieuwe woning moet passen bij hun leefstijl en wensen. Op deze wijze kan de koper een wezenlijke inbreng geven bij de realisatie van nieuwbouwprojecten.

 

Voor alle betrokken partijen voordeliger dan traditionele ontwikkeling

“Het mede-opdrachtgeverschap kan in vele vormen gestalte krijgen. Succesvolle Projectontwikkeling heeft gekozen voor een verregaande vorm waarbij de koper, eerst in groepen en later individueel, met de projectbegeleider en architect praat om zijn eigen wensen in het ontwerp te vertalen.”

Succesvolle Projectontwikkeling adviseert en organiseert het proces, zodat we de koper een hoop zorgen en risico’s uit handen nemen.

Voordelen:

  • De ontwikkelaar / grondeigenaar loopt veel minder risico (verkooprisico).
  • Minder verkoopkosten.
  • Aanzienlijk minder risicovolle voorinvesteringen
  • Geen duur meerwerk voor koper: alles wordt voor de start van de bouwwerkzaamheden uitgewerkt.
  • Minder afvallers door grote betrokkenheid van koper.
  •  Dit ontwikkelingstraject duurt nagenoeg even lang als een traditioneel ontwikkelingsproject. De koper wordt weliswaar eerder bij ontwikkeling betrokken.

“GEZAMENLIJK EEN EIGEN HUIS ONTWIKKELEN MOET VOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN EEN FEEST ZIJN, NIET IETS WAAR WAKKER VAN GELEGEN WORDT.”

Deze filosofie is de basis van waaruit Succesvolle Projectontwikkeling te werk gaat.

WERKWIJZE

Overige dienstverlening, Rick Laurens Janse:

  • Gecertificeerd Raad van Commissaris / toezichthouder.
  • Gecertificeerd Mediator in ontwikkeling, MfN certificering naar verwachting eind 2016

Voornamelijk voor geschillen die betrekking hebben op:

  1. Vastgoed-/bouwgeschillen
  2. Business to business

Mediation biedt kansen om lange (bestuurs)rechtelijke procedures te voorkomen en de relatie zo min mogelijk wordt beschadigd.

CONTACT

Succesvolle Projectontwikkeling [email protected]

Raad van Commissaris               [email protected]

Mediation                                      [email protected]

T: 06-460 50 80 1

Bezoekadres
beekstraat 54
Kamer 302;

Postadres
Margrietstraat 14
6031 AT Nederweert

21

zakken potgrond

15

ritjes naar de bouwmarkt

100

koppen koffie