Platform Sociale Zekerheid Weert e.o

Wij verzorgen voor medeburgers een gratis inloopspreekuur elke maandag van 12.00 – 16.00 uur voor alle vragen over uitkeringen, met name op het gebied van arbeidsongeschiktheid, ziektewet, WW, Wet verbetering Poortwachter en daaraan gerelateerde uitkeringen. We zijn met name gespecialiseerd in ziekte – en arbeidsongeschiktheidswetgeving.

Beschrijf je werk in 3 #

#ervaringsdeskundig
#laagdrempelig
#burgergericht

Ik word blij/gelukkig van…

Mensen door het geven van inlichtingen en advies op weg te helpen met betrekking tot regelgeving over WW, Ziektewet en Arbeidsongeschiktheid en de daarbij behorende rechten en plichten.

Het mooiste compliment dat ik/onze organisatie ooit kreeg…

Ik kreeg van een client terug dat ik heel betrokken, inlevend was (client noemde het een feest van herkenning) en zo enthousiast kon informeren. Client ging heel opgelucht en met een goed gevoel naar huis. Daar doe je het voor!

(Werken in) Cwartier betekent voor mij…

Vanaf het begin spraken mij de volgende aspecten aan:
–        Centraal gelegen
–        Laagdrempelig
–        Veel dynamiek in het gebouw
–        Netwerken met collega ondernemers
–        Dicht bij huis (voor mij)

Contact

Platform Sociale Zekerheid Weert e.o
Wiel Schoenmaekers
www.PSZ-Weert.nl
www.linkedin.com/in/platform-sociale-zekerheid-weert-e-o
Instagram: @pszweert