Stichting Punt Welzijn, Stichting Samenfonds 0495, Stichting Let’s Move

Wij werken als Punt Welzijn letterlijk aan het wel-zijn van mensen. Wij stimuleren in de breedste zin dat iedereen in onze maatschappij mee kan doen en een bijdrage kan leveren aan een betrokken en zelfredzame samenleving. Wij gaan daarbij uit van de kracht van de samenleving, we beïnvloeden sociale processen en sturen om het welzijn van individuele, groepen en organisaties te versterken.

Als Samenfonds 0495 verzamelen wij financiële middelen (voornamelijk door het ophalen van kleding). Hiermee steunen wij sociale initiatieven rond diverse thema’s, zoals mensen in kwetsbare situaties, cultuur, zorg, welzijn, sport & bewegen. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit Weert kunnen bij ons terecht met hun ideeën voor nieuwe projecten die meehelpen om de samenleving te versterken.

De Stichting Let’s Move stimuleert gezond gedrag sport en bewegen in de breedste zin van het woord> wij streven naar een gezonde en (fysiek) actieve samenleving. Dat doen we o.a. door verbindingen te leggen tussen zorg onderwijs verenigingen en de wijken.
Goedbezigweert is een website waarin vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven gemakeld kunnen worden

Beschrijf je werk in 3 #

#Welzijn Weert
#Letsmove
#goedbezigweert
#samenfonds0495

Ik word blij/gelukkig van…

Als mensen ontdekken waar ze goed in zijn en dat verder kunnen oppakken / uitwerken / ontplooien.

Het mooiste compliment dat ik/onze organisatie ooit kreeg…

Ga zo door …!

(Werken in) Cwartier betekent voor mij…

centraal, eindelijk samen.

Contact

Theo van Ekerschot
Stichting Punt Welzijn, Stichting Samenfonds 0495, Stichting Let’s Move
www.puntwelzijn.nl
www.letsmoveweert.com
www.samenfonds.nl
www.goedbezigweert.nl

06 15 85 29 95