Vincent van Gogh biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, volwassenen en ouderen. Je vindt ons in Limburg, Brabant en Gelderland.Psychiatrische, psychische of verslavingsproblemen kunnen een grote impact hebben op je leven. Wij zijn er daarom om deze klachten verhelpen of te verminderen. Met de juiste hulp op het juiste moment. Thuis als het kan -omdat daar de kans op blijvend herstel het grootst is-, in de kliniek als het moet. We behandelen met bewezen effectieve methodes maar ook online en met moderne technieken. Samen met cliënten, hun (sociale) netwerk en ketenpartners werken we toe naar herstel en maximale deelname aan de samenleving.
Mensen kunnen bij ons terecht met:
ADHD – Autisme – Angst – Stemmingsklachten – Persoonlijkheidsstoornis – Psychose – Verslaving

Daarnaast bieden wij ook een aantal speciale programma’s voor:
Jongeren – Ouderen – Forensische psychiatrie – Suïcidaliteit

Preventie
Onze preventiewerkers richten zich op het voorkomen van verslavings- en psychische problemen en overbelasting van mantelzorgers en naasten van mensen met psychische problemen. Wij bieden cursussen, trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en informatie- en adviesgesprekken.

Kennis delen
We behandelen niet alleen, maar bieden ook kennis en expertise aan in de vorm van consultatie en advies, voorlichting, trainingen en opleidingen. De motor van onze ontwikkeling ligt in de zorgpraktijk. Daarin leren we dagelijks met en van cliënten, collega’s en andere partners in het netwerk van de zorgverlening.

CONTACT

VINCENT VAN GOGH VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID

Cwartier, Beekstraat 54
W. www.vvgi.nl