Veerkracht

Veerkracht, een woord dat zoveel aan kracht heeft gewonnen de afgelopen twee jaar. Een periode waarin COVID-19, een watersnoodramp, het klimaat, de woningmarkt, het politieke systeem en het belastingstelsel voor de nodige beproevingen hebben gezorgd. En waar oplossingen gevonden (moeten) worden in het menselijk denken en handelen.

In deze context past ook een term als weerbaarheid. Hoe kun je jezelf (en je omgeving) beschermen tegen oordelen, polarisatie en onhaalbare systemen? Hoe kun je je blijven ontwikkelen in het Woud der Standaardisatie en op je weg van kastjes naar muren waar vooral assertiviteit en persoonlijke aandacht nodig zijn? Vanuit elk perspectief valt iets te zeggen over veerkracht en weerbaarheid waarbij er inhoudelijk veel verschillen zullen zijn. Toch lijken ze allemaal een gemeenschappelijke deler te hebben: hoogoplopende emoties.

Waar zou de oplossing te vinden zijn? Is het de kunst jezelf telkens opnieuw uit te vinden, in de veranderingen om je heen? Open te staan voor dat wat op je pad komt? Te onderzoeken waar je voor staat en te doen wat bij je past? Daarin lief zijn en blijven voor jezelf én de ander?
Cwartier wil zichzelf blijven ontwikkelen. Het zoekt daarin de verbinding met ondernemers, Cwartiermakers, die veerkrachtig zijn in moeilijke economische tijden, met gebruikers en bezoekers die willen groeien in hun weerbaarheid. Een plek, een bron voor maatschappij 2.0 die boven zichzelf uitsteekt. Lees mee, laat je inspireren en vind jezelf opnieuw uit!