We laten het onvoorspelbare toe

Initiatiefnemers over de kracht van Cwartier

Zeven jaar geleden lag het oude stadhuis van Weert er verlaten bij. Lege gangen en stoffige kantoren… Je zou het zelfs een beetje troosteloos kunnen noemen. Tenzij je een ondernemer bent die verder kijkt dan stenen en die ziet wat een binnenstad nodig heeft. Het idee voor een sociale en creatieve broedplaats werd geboren. ‘Wij vonden dat Weert dit verdiende’, vertellen initiatiefnemers Brian, John en Geerd. Hoe maakten zij van Cwartier een succes?
Als je het gebouw aan de Beekstraat nu binnenwandelt, ademt het aan alle kanten leven. Bezoekers lopen af en aan. Een vrouw met een laptop, drie jongens druk met elkaar in gesprek en een vader met een kind aan de hand. Allemaal vinden ze een plek in dit gebouw. Voor werk, coaching, taalcursus, yoga, juridisch advies of bezoek aan de kapper of fysiotherapeut. Een greep uit het diverse aanbod dat hier samenkomt. Nu heel vanzelfsprekend, maar dat was het aanvankelijk niet.

Het begon met een gevoel

Terug naar 2014. “Ons idee om Cwartier vorm te geven, startte met een gevoel. Het gevoel dat er behoefte was aan iets nieuws”, vertelt Brian Voesten. “Je zag in die tijd meer en meer start-ups en zzp’ers. Terwijl er in de binnenstad steeds meer ruimte vrij kwam, door toename van de online verkoop. De functie van de binnenstad is de afgelopen jaren veranderd. En de arbeidsmarkt is flexibeler geworden. Moeten al die mensen op hun zolder werken, terwijl er panden leegstaan? Je kunt ze beter naar de binnenstad halen. Deze kleine ondernemers brengen kleur, levendigheid én geld naar de stad.”

Ook de ratio

“We wilden met flexibele huurcontracten gaan werken, een gebouw vormgeven vanuit gastvrijheid en een community bouwen van gelijkgezinden”, vertelt Geerd Simonis. “Als je marktonderzoek had gedaan en op een traditionele manier was gaan ontwikkelen, was Cwartier er nooit gekomen. Als iets er nog niet is, en mensen kennen het niet, hoe moet je dan onderzoeken of het werkt? Toch heb je naast gevoel ook ratio nodig. We rekenden uit of onze visie ook financieel haalbaar was. We gingen met z’n drieën een exploitatieverplichting aan voor tien jaar, met jaarlijks 300.000 euro aan gebouwkosten. Hoeveel huurders hadden we nodig om dat te kunnen dekken? En hoeveel tijd hadden we? We schreven een plan, uitgaande van marktconforme huurprijzen. Eerst afzonderlijk, ik vanuit Heerlen waar ik al een creatieve broedplaats heb (C-Mill) en John en Brian vanuit Weert. De gemeente heeft ons bij elkaar gebracht.”

Motor voor innovatie

Brian: “Hulde ook aan de gemeente die überhaupt durfde af te wijken van traditionele projectontwikkeling. Eerlijk is eerlijk, de traditionele aanpak had tot dusver ook nog niets opgeleverd op deze plek, maar het geeft aan hoe cruciaal de overheid is als motor voor innovatie. Geen enkele bank zou ons het geld hebben geleend om het pand te kopen, met het idee voor Cwartier – zonder langlopende huurcontracten of andere zekerheid. Doordat de gemeente eigenaar bleef van het pand, konden we de innovatie vormgeven.”

Een verhaal op verjaardagen

“Naast gevoel en ratio heb je ook lokale kennis en netwerken nodig om het een succes te maken”, vertelt John Jacobs. “Op het voetbalveld en in de kroeg, daar hoor je waar écht behoefte aan is.” Terwijl de eerste huurders hun intrede deden in het pand, investeerden de ondernemers stapsgewijs in de renovatie van het pand. Technische installaties werden vernieuwd, er werd verbouwd en geschilderd. John: “Je zag het enthousiasme iedere maand toenemen. Cwartier werd een verhaal dat je op verjaardagen vertelde. We hebben nooit veel aan marketing of werving
hoeven doen. Het verhaal vertelde zichzelf.”

Uit de rode cijfers

Toch was het nog geen gelopen race. “Het duurde drie jaar voor we uit de rode cijfers waren”, vertelt Geerd. “Maar dat was niet erg. We wisten waar we naartoe wilden en we geloofden erin. We hadden diversiteit voor ogen, kleinschalige, flexibele units, laagdrempelige contracten en een creatieve en sociale functie van het gebouw. Dat kost meer tijd dan wanneer je een klein aantal grote huurders binnenhaalt. We zijn er trots op dat het gelukt is.”

We laten het onvoorspelbare toe

“De kracht van Cwartier is dat niet de contracten ons binden, maar het gevoel dat je hier wilt zijn”, vertelt Geerd. John vult aan: “Met een opzegtermijn van twee maanden kan iedereen hier flexibel komen en gaan. Meerdere bedrijven groeien hier uit hun voegen en vinden een andere plek in de stad. Die groei en doorstroom stimuleren we.” Brian: “We zeggen ook wel: we laten het onvoorspelbare toe. We timmeren niets dicht, maar bewegen mee met wat er in de wereld gebeurt. Dat maakt je wendbaar, weerbaar en veerkrachtig.”

Toekomst

Wat brengt de toekomst voor Cwartier? John: “Onze overeenkomst met de gemeente loopt in 2025 af, maar we willen heel graag door! We hebben met Cwartier – en vooral dankzij de energie van alle huurders – iets toegevoegd wat er in Weert nog niet was. En we hebben nog veel aanvullende ideeën.” Geerd: “Ik hoop dat we dit nieuwe denken kunnen doorzetten om een duurzame impuls te geven aan de binnenstad.” Brian: “Niemand weet wat de toekomst brengt, maar we weten wel dat de wereld in sneltreinvaart verandert. Cwartier is er klaar voor!”